افزایش فروش با ارائه گزینه‌های مناسب

هرچه مشتری راحت‌تر بتواند انتخاب کند، احتمال خرید او بیشتر می‌شود. یکی از عواملی که باعث کاهش فروش می‌شود پیچیدگی انتخاب گزینه مناسب است. گزینه‌های زیاد انتخاب یک گزینه از…

ادامه خواندن افزایش فروش با ارائه گزینه‌های مناسب