داستان موفقیت و شکست یک رستوران
رستوران

داستان موفقیت و شکست یک رستوران

در سال ۱۹۸۴ در ونکور کانادا عده ای از معلمان مدرسه، رستوران معمولی را که ورشکست شده بود خریداری کردند. این رستوران در زیرزمینی در کنار یک دانشگاه بزرگ واقع…

ادامه خواندن داستان موفقیت و شکست یک رستوران