عمل متقابل

اگر تا به حال از شهر رودبار عبور کرده‌اید، احتمالا توقف کرده‌اید تا زیتون بخرید. وقتی وارد مغازه‌ی زیتون فروشی می شوید، فروشنده بلافاصله چند نوع زیتون خوشمزه با چاشنی…

ادامه خواندن عمل متقابل