پس از ۴ سال بالاجبار تسلیم شدیم

از همان روزهای اولی که در فکر تولید قطره بودیم همواره خود را جای کاربران و استفاده کنندگان قرار دادیم و سعی کردیم با تولید قطره (چه فاکتور، چه انبار…

ادامه خواندن پس از ۴ سال بالاجبار تسلیم شدیم