پس از ۴ سال بالاجبار تسلیم شدیم

پس از ۴ سال بالاجبار تسلیم شدیم

از همان روزهای اولی که در فکر تولید قطره بودیم همواره خود را جای کاربران و استفاده کنندگان قرار دادیم و سعی کردیم با تولید قطره (چه فاکتور، چه انبار و چه کسب و کار) کمکی هرچند کم و ناچیز به استفاده کنندگان و صاحبان کسب و کار داشته باشیم.

همیشه در نظر داشتیم که به نحوی محصولاتمان را عرضه کنیم که برای کاربر استفاده از محصول ما توجیه اقتصادی داشته باشد و کاربرمان مجبور به پرداخت هزینه های بالا برای استفاده از نرم افزار ما نباشد.

گواه این مطلب نیز ثبات قیمت نرم افزارها طی ۴ سال گذشته است که به رغم تورم و افزایش چند برابری قیمت ها طی این سال ها هیچگاه این افزایش هزینه ها را به کاربرانمان انتقال ندادیم.

اکنون پس از ۹ سال از تولید نرم افزار قطره به جایی رسیده ایم که ادامه حیات شرکت و پشتیبانی از نرم افزار ها منوط به افزایش قیمت هاست و چاره ای جز این پیش روی ما نبود. ضمن عذر خواهی بابت این افزایش قیمت امیدواریم متوجه شرایط این مجموعه  و اجباری که در این مورد متوجه ما بود باشید.

در پایان ضمن پوزش مجدد امیدوارم همچون گذشته در این پیچ سخت و حیاتی که امروزه متوجه شرایط اقتصادی کشور ماست باز هم کنار ما باشید.

دیدگاهتان را بنویسید