همراهان گرامی با توجه به اتمام زمان پشتیبانی کلیه کاربران نرم افزار فاکتور قطره زین پس این نرم افزار فاقد پشتیبانی بوده و پشتیبانی نخواهد شد لذا خواهشمند است نسبت به استفاده از سایر نرم افزارهای مشابه اقدام فرمایید.

در ضمن چنانچه مایل به استفاده از نرم افزار بدون پشتیبانی هستید می توانید از لینک زیر نسخه ی بدون قفل و فاقد پشتیبانی نرم افزار اقدام فرمایید.

نسخه اجرایی:

کافیست این فایل را بتدا از حالت فشرده خارج سپس در پوشه ای که نرم افزار را انصب نموده اید جایگزین فایل قبلی کنید.

دانلود فایل اجرایی

نسخه نصبی:

ابتدا از بانک اطلاعاتی پشتیبان تهیه کرده سپس نرم افزار قبلی را حذف کرده و نسخه جدید را نصب کنید.

دانلود نسخه نصبی